ગુજરાતી

માં આમરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આમરસ1આમરસ2

આમરસ1

પુંલિંગ

  • 1

    કેરીનો રસ.

ગુજરાતી

માં આમરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આમરસ1આમરસ2

આમરસ2

પુંલિંગ

  • 1

    પેટનો કાચો મળ.