આમળા જેવું મીડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમળા જેવું મીડું

  • 1

    મોટો ભમરડો; પૂરી નિષ્ફળતા.