આમળો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમળો રાખવો

  • 1

    ટેક કે દ્વેષનો ડંખ હોવો કે મનમાં સેવવો.