આરંભશૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરંભશૂર

વિશેષણ

  • 1

    ક્ષણિક ઉત્સાહવાળું; શરૂઆતમાં ઉત્સાહ બતાવી, પછી શિથિલ થઈ જાય તેવું.

આરંભશૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરંભશૂરું

વિશેષણ

  • 1

    ક્ષણિક ઉત્સાહવાળું; શરૂઆતમાં ઉત્સાહ બતાવી, પછી શિથિલ થઈ જાય તેવું.