આર્થીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર્થીય

વિશેષણ

  • 1

    આર્થિક (ખોટો શબ્દ 'અર્થીય' જોઈએ).