આરોપ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરોપ આવવો

  • 1

    દોષ કે તહોમત લાગવું, આરોપાવું.