આરોપ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરોપ મૂકવો

  • 1

    આરોપવું; આક્ષેપ કરવો; આડ ચડાવવું.