આર બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર બેસાડવી

  • 1

    (પરોણા ઇ૰ ને) છેડે અણી ઠોકાવવી કે મુકાવવી.