ગુજરાતી

માં આલની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આલ1આલુ2આલૂ3આલે4

આલ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ટેવ.

ગુજરાતી

માં આલની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આલ1આલુ2આલૂ3આલે4

આલુ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખોટો આરોપ; આક્ષેપ.

 • 2

  આલૂ; એકમેવો; જરદાળુ.

 • 3

  બટાટો.

ગુજરાતી

માં આલની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આલ1આલુ2આલૂ3આલે4

આલૂ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક મેવો; જરદાળુ.

 • 2

  બટાટો.

ગુજરાતી

માં આલની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આલ1આલુ2આલૂ3આલે4

આલે4

વિશેષણ

 • 1

  નજીકનું; વધુ પ્રિય.

 • 2

  આલા; ઉત્તમ; શ્રેષ્ઠ.

મૂળ

अ. आला

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક ઝાડવું (જેની છાલ ને મૂળમાંથી રંગ બનાવાય છે).

 • 2

  હરિતાલ; હડતાલ.