આલર લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આલર લાગવી

  • 1

    ઓટ થવી.