આલાપિની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આલાપિની

વિશેષણ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    કરુણાશ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ.

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    કરુણાશ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ.