આલિંગમંત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આલિંગમંત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    +નાયબ દિવાન.