આળસુનો પીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આળસુનો પીર

  • 1

    જબરું ભારે આળસુ.