આવકચિઠ્ઠિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવકચિઠ્ઠિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માલ મોકલ્યાની રસીદ; પહોંચ; પાવતી.

  • 2

    ભરતિયું.