આવકાર આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવકાર આપવો

  • 1

    સ્વાગત કરવું; ભલે પધારો એમ કહેવું; આવકારવું.