આવી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવી રહેવું

 • 1

  આવવાનું પૂરું થવું; ખતમ થવું; ખૂટવું.

 • 2

  આવી પહોંચવું.

આવી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવી રહેવું

 • 1

  પૂરું થઈ જવું.

 • 2

  ખૂટવું.