આશ્રમધર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશ્રમધર્મ

પુંલિંગ

  • 1

    આશ્રમવાસીએ પાળવાના ધર્મ-નિયમો તે.

  • 2

    જીવનના ચારમાંના દરેક વિભાગનો વિશિષ્ટ ધર્મ-ફરજ.