આશરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશરો કાઢવો

  • 1

    અંદાજ નક્કી કરવો.