આશાદોરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશાદોરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આશાનો તાંતણો; આશા રાખવાનો આધાર.