આસ્થા બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસ્થા બેસવી

  • 1

    શ્રદ્ધા કે વિશ્વાસ આવવાં કે થવાં.