આસન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસન કરવું

  • 1

    યોગનું આસન વાળવું; તે ઢબની કસરત કરવી.