આસન થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસન થવું

  • 1

    યોગાસનની કસરત થવી; તેમ શરીર વળવું.