આંસુ લૂછવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંસુ લૂછવાં

  • 1

    રડતાને શાંત પાડવું.

  • 2

    સાંત્વન કે દિલાસો આપવો.