આહાહા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આહાહા

અવ્યય

  • 1

    આશ્ચર્ય; દુઃખ આદિ સૂચવનાર ઉદ્ગાર.