ઇકોતરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇકોતરો

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  ૭૧નો; ૭૧મો.

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક & વિશેષણ​ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ૧૮૭૧નો દુકાળ.

ઇકોતેરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇકોતેરો

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  ૭૧નો; ૭૧મો.

ઇકોતેરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇકોતેરો

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક & વિશેષણ​ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ૧૮૭૧નો દુકાળ.