ઇજ્જતઆસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજ્જતઆસાર

વિશેષણ

  • 1

    આબરૂદાર; પ્રતિષ્ઠિત.

ઇજ્જતેઆસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજ્જતેઆસાર

વિશેષણ

  • 1

    આબરૂદાર; પ્રતિષ્ઠિત.