ઇજ્જતના કાંકરા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજ્જતના કાંકરા થવા

  • 1

    ફજેતી; બેઆબરૂ.