ઇજારો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજારો રાખવો

  • 1

    એકહથ્થુ ભોગવટો નક્કી કરીને હક મેળવવો, ખરીદવો, કરી લેવો.