ઇડરિયો ગઢ જીતવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇડરિયો ગઢ જીતવો

  • 1

    ન થઇ શકે તેવું પરાક્રમ કરવું.

  • 2

    (કટાક્ષમાં) મોટી ધાડ મારવી.