ઇન્ડિયન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્ડિયન

વિશેષણ

  • 1

    હિંદ દેશનું કે તેને લગતું.

  • 2

    હિંદ દેશનો વતની; હિંદી.