ઇનામચોથાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનામચોથાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇનામી જમીનના ઉત્પન્નનો સરકારનો ચોથો હિસ્સો.