ઇલાજ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇલાજ લેવો

  • 1

    ઇલાજ અખતિયાર કરવો; ઉપાય કે દવા કરવી.