ઇશકદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશકદારી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રેમીપણું.

 • 2

  કામુકતા; કામીપણું.

 • 3

  રંડીબાજી.

ઇશ્કદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશ્કદારી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રેમીપણું.

 • 2

  કામુકતા; કામીપણું.

 • 3

  રંડીબાજી.