ગુજરાતી

માં ઇશકદારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકદારી1ઇશ્કદારી2

ઇશકદારી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રેમીપણું.

 • 2

  કામુકતા; કામીપણું.

 • 3

  રંડીબાજી.

ગુજરાતી

માં ઇશકદારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકદારી1ઇશ્કદારી2

ઇશ્કદારી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રેમીપણું.

 • 2

  કામુકતા; કામીપણું.

 • 3

  રંડીબાજી.