ઇશકબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશકબાજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રેમમગ્નતા; પ્રણયવ્યાપાર; ભોગવિલાસ.

ઇશ્કબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશ્કબાજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રેમમગ્નતા; પ્રણયવ્યાપાર; ભોગવિલાસ.