ગુજરાતી

માં ઇશકબાજીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકબાજી1ઇશ્કબાજી2

ઇશકબાજી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રેમમગ્નતા; પ્રણયવ્યાપાર; ભોગવિલાસ.

ગુજરાતી

માં ઇશકબાજીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકબાજી1ઇશ્કબાજી2

ઇશ્કબાજી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રેમમગ્નતા; પ્રણયવ્યાપાર; ભોગવિલાસ.