ઇસ્ક્રૂ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ મારવો

  • 1

    સ્ક્રૂથી સાંધવું.