ઇસ્ક્રૂ લગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ લગાવવો

  • 1

    સ્ક્રૂથી સાંધવું.