ઇસ્તરીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્તરીનું

  • 1

    ઇસ્તરી કરેલું.