ઈજા પહોંચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈજા પહોંચવી

  • 1

    ઈજા થવી.