ઈદનો ચાંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈદનો ચાંદ

  • 1

    દુર્લભ દર્શન હોવું તે.