ઈશ્વરદત્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરદત્ત

વિશેષણ

  • 1

    ઈશ્વર તરફથી મળેલું; કુદરતી.