ઈશ્વરને ખોળે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરને ખોળે બેસવું

  • 1

    ઈશ્વરાધીન થવું; ઈશ્વર લેખે રહેવું.