ઈશ્વરનું નામ લો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરનું નામ લો

  • 1

    રામનું નામ લો; એટલું જ,બાકી બિલકુલ નહિ; વ્યર્થ-એવો ભાવ બતાવે છે.