ઈશ્વરપ્રાપ્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરપ્રાપ્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ.