ઈશ્વરસ્તુતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરસ્તુતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઈશ્વરની સ્તુતિ.