ઈશ્વર કરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વર કરે

  • 1

    ઈશ્વરની મરજી હોય; થાય કે બને તો સારું,એ ભાવ બતાવે છે.