ઉ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુંલિંગ

  • 1

    સંસ્કૃત કુટુંબની વર્ણમાળાનો પાંચમો અક્ષરઌઌઌઌઌઌઌઌઌ–ઌએક મુખ્ય સ્વર,ઌ.

મૂળ

सं.