ઉકેલ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉકેલ પડવો

  • 1

    સૂઝવું; ઉકેલ દેખાવો કે મળવો; પતવું; ઊકલવું.