ઉખેડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉખેડ

વિશેષણ

  • 1

    ખેડવાને અયોગ્ય.

  • 2

    અણખેડેલું; વેરાન.

ઉખેડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉખેડ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ઉખાડ; પોપડો.