ઉઘાડે ચોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડે ચોક

અવ્યય

  • 1

    છચોક; ખુલ્લી રીતે; જાહેરમાં.