ઉઘાડું માથું કરીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડું માથું કરીને બેસવું

  • 1

    શરમ વિના (અજાણ્યાને ત્યાં) જમવા બેસવું.